Rūpinimasis aplinka

Įmonė didelį dėmesį skiria ne tik verslo vykdymo efektyvumui, bet ir su aplinkosauga susijusiems klausimams. Metalo laužas perdirbamas griežtai laikantis ekologinių normų, todėl užtikrinama galimybė ekonomiškiau naudoti gamtos išteklius. Metalo laužo tiekėjai gali būti užtikrinti: už jų paslaugas bus ne tik gerai sumokėta, bet ir bus saugoma aplinka!

Modernus trupintuvo kompleksas (smulkintuvas), priklausantis „TOLMETS“, veikdamas automatiniu režimu, smulkina ir atlieka gilųjį metalo laužo valymą nuo pašalinių priemaišų. Ekspertai nustatė, kad metalo laužą perdirbdama su trupintuvo kompleksu „TOLMETS“ atitinka aukštus ekologijos standartus. Teritorija, kurioje įrengtas kompleksas, yra padengta danga, saugančia nuo gruntinių vandenų užteršimo. Nuotekų vandenys surenkami į specialius šulinius.

Be to, „TOLMETS“ skiria didelį dėmesį senų automobilių ir elektros prietaisų utilizavimui. Įmonė juos perdirba ypač kruopščiai ir saugiu aplinkai būdu. Iš automobilių pašalinami visi degalų ir tepalų priemonių, stabdžių ir stiklų ploviklių skysčių likučiai, kurie vėliau taip pat yra perdirbami. Automobiliniai akumuliatoriai yra grąžinami perdirbti į akumuliatorių gamyklą. Padangos smulkiai susmulkinamos ir naudojamos kaip kelių dangos komponentas arba izoliacinių medžiagų gamybai. Juodųjų ir spalvotųjų metalų dalys išrūšiuojamos ir perlydomos.

Metalo laužo kategorija